Laatst aanbevolen opleidingen voor jou:

Ontdek jouw
persoonlijke leerroute

Welkom bij de Onderwijs- & Kinderopvangopleidingen tool van Avans+.
Altijd al willen weten welke Onderwijs- of Kinderopvangopleiding bij jou past? Deze tool helpt je binnen 5 vragen jouw persoonlijke leerroute uit te stippelen. Het uitgangspunt is jouw ambitie. Vanuit jouw ambitie kijken we naar je huidige en gewenste werksituatie en komen we tot een vrijblijvend en persoonlijk opleidingsadvies. Nieuwsgierig? Klik snel op ‘start’ en ontdek de mogelijkheden die Avans+ jou kan bieden.

Start

Privacybeleid
Wat is je ambitie?
Leidinggeven in de kinderopvang
Ondersteunen in het onderwijs
Mezelf specialiseren als leraar/docent
Doorgroeien naar een leidinggevende rol
Ik ben schoolleider en wil me herregistreren
Ik ben schoolleider en wil een master volgen
Mijn keuze staat er niet bij
Ben je al werkzaam in de kinderopvang?
Ja, ik ben al werkzaam in de kinderopvang
Nee, ik ben nog niet werkzaam in de kinderopvang
Ben je al werkzaam in het onderwijs?
Ja, ik ben al werkzaam in het onderwijs
Nee, ik ben nog niet werkzaam in het onderwijs
Wil je naast specialiseren
ook coördineren?
Ja, dat wil ik wel
Nee, dat wil ik niet
Ben je al werkzaam in het onderwijs?
Ja, ik ben al werkzaam in het onderwijs
Nee, ik ben nog niet werkzaam in het onderwijs
Heb je al leidinggevende ervaring
in de kinderopvang?
Ja, ik heb al ervaring
Nee, ik heb nog geen ervaring
Ben je al in het bezit van het
diploma schoolleider basisbekwaam?
Ja, die heb ik
Nee, die heb ik nog niet

Onze opleiding voor jou:

Onze opleidingen voor jou:

Interessant!

Herregistreren

Herregistratie starten
We komen graag met je in contact!
We komen graag met je in contact!
Leraarondersteuner
Instapmodule onderwijs
Taal coördinator
Reken coördinator
Innovatiecoach
Jonge kind specialist
Coördinator hoogbegaafdheid
Coördinator onderzoekend
en ontwerpend leren
Teacher Leader
Rekendidactiek
Taaldidactiek
Hoogbegaafdheid
Jonge kind
Bewegingsonderwijs
Innovatiecoach
Onderzoekend en ontwerpen leren
Teacher Leader
Directeur van Buiten
Manager Kinderopvang (verdieping)
Leidinggevende integraal kindcentrum
Manager Kinderopvang (basis)
Schoolleider vakbekwaam
Master Leiderschap in Onderwijs
Teacher Leader
(Middenmanagement)
Schoolleider basisbekwaam
Master Leiderschap in Onderwijs
Opnieuw invullen

Neem contact op

Op zoek naar meer informatie over hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen? We helpen je graag persoonlijk! Mail, bel of WhatsApp met ons.

Naar contactpagina

Herregistreren als schoolleider

Als schoolleider moet je jezelf continu ontwikkelen, niet alleen voor een beter onderwijs en je eigen ontwikkeling maar ook voor een registratie in het SRPO. Avans+ biedt verschillende mogelijkheden om je herregisteratie schoolleider te behalen. Haal je punten binnen een paar dagen met onze 3-daagsen, volg een van onze masterclasses of maak een begin aan de Master Leiderschap in onderwijs.

Naar herregistreren

Leraarondersteuner

Tijdens de opleiding komen verschillende modules aan bod. In deze modules krijg je onder andere meer inzicht in jouw eigen pedagogisch en didactisch handelen en zoek je hierin de verdieping op. Daarnaast leer je ook te reflecteren op wat de rol van leraarondersteuner nu precies inhoudt en verdiep je jouw kennis over taal- en rekenstrategieën. 

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Instapmodule onderwijs

Met deze Instapmodule Onderwijs, kun je erachter komen of werken in het onderwijs bij je past.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Taalcoördinator

De opleiding tot Taalcoördinator richt zich op de vakdidactiek taal in de klas/school én op de coördinerende rol van de leraar, de innovatiecoach, binnen de organisatie. Een taalcoördinator levert een wezenlijke bijdrage aan de schoolontwikkeling ten aanzien van het taalonderwijs doordat hij/zij enerzijds in staat is om op verschillende niveaus taalonderwijs te ontwikkelen op basis van leerlijnen, referentieniveaus en kerndoelen.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Rekencoördinator

De opleiding tot Rekencoördinator richt zich op de vakdidactiek rekenen-wiskunde in de klas/school én op de coördinerende rol van de leraar, de innovatiecoach, binnen de organisatie. Een rekencoördinator levert een wezenlijke bijdrage aan de schoolontwikkeling ten aanzien van rekenen-wiskunde doordat hij/zij enerzijds in staat is om op verschillende niveaus reken-wiskunde onderwijs te ontwikkelen op basis van leerlijnen, referentieniveaus en kerndoelen.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Innovatiecoach

De opleiding tot innovatiecoach richt zich op de innovatieve rol van de leraar binnen de schoolorganisatie. Als innovatiecoach loop je warm voor onderwijsvernieuwingen en ben je naast je rol als leraar betrokken bij het initiëren en begeleiden van deze vernieuwingen.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Jonge kind specialist

De Jonge kind specialist begeleidt vanuit zijn professioneel handelen, kennis, vaardigheden en inzicht ten aanzien van het jonge kind de schoolontwikkeling op planmatige wijze.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Coördinator hoogbegaafdheid

Een coördinator hoogbegaafdheid is een expert op het gebied van hoogbegaafdheid. De coördinator is daarnaast in staat om een beleidsplan of verbeterplan voor de eigen school (of meerdere scholen binnen een bestuur) te schrijven. De coördinator voert praktijkgericht onderzoek uit en vervult een initiërende en stimulerende taak ten aanzien van hoogbegaafdheid. Hij is aanspreekpunt voor collega’s en ouders.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren

In de opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren leer je om leerlingen te coachen om onderzoeksvragen te stellen en hen te begeleiden bij het onderzoek doen. Daarnaast geef je binnen jouw organisatie ondersteuning aan collega's bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. Hiervoor zet je fundamentele communicatie- en coachtechnieken in die je tijdens de opleiding leert.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Teacher Leader

De opleiding Teacher leader werd voorheen aangeboden onder de naam Middenmanagement. De opleiding is modulair ingericht en sterk vervlochten met de opleiding Schoolleider basisbekwaam. Heb jij de ambitie of vervul jij een rol waarbij je klas overstijgende, coördinerende en/of projectleiders taken verricht en wil jij je persoonlijk leiderschap verder verkennen en vergroten? Dan is de opleiding Teacher Leader wat voor jou. Benieuwd naar de inhoudelijke modules of de brochure? Klik dan op een van de buttons hieronder.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Rekendidactiek

De module Rekendidactiek richt zich op de vakdidactiek rekenen-wiskunde. Als expert op het gebied van rekendidactiek ben je in staat om op verschillende niveaus rekenonderwijs te ontwikkelen op basis van leerlijnen, referentieniveaus en kerndoelen. Je hebt een visie op en kennis en inzichten van de verschillende rekendomeinen. Je bent in staat rekenonderwijs in te richten op basis van een gedegen analyse en krijgt zicht op de effecten, zoals bijvoorbeeld het inrichten van een krachtige leeromgeving, van het aangeboden onderwijs.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Taaldidactiek

De module Taaldidactiek richt zich op de vakdidactiek taal. Als expert op het gebied van taaldidactiek ben je in staat om op verschillende niveaus taalonderwijs te ontwikkelen op basis van leerlijnen, referentieniveaus en kerndoelen. Je hebt een visie op en kennis en inzichten van de taaldomeinen lezen, tekstschrijven en mondelinge taalvaardigheid. 

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Hoogbegaafdheid

Wat kunnen wij deze hoogbegaafde leerlingen bieden? Welke aanpak en didactiek is het meest geschikt voor deze leerlingen? Wil je in je eigen klas je rugzak met capaciteiten en vaardigheden verder uitbreiden, dan kun je starten met een vakinhoudelijke didactische module. Zoek je het meer om het beleid op jouw school vorm te geven en collega’s hierin mee te nemen, dan kun jij kiezen voor de coördinator opleiding waarbij je beide kanten leert.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Jonge kind

Het kind in de kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Onderzoek toont aan dat het belangrijk is dat kinderen in de eerste jaren van hun ontwikkeling begeleid worden door leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind. Vaardigheden, zoals het werken in kleine kringen en het uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Deze leraren zijn in staat de ontwikkeling van het jonge kind op de juiste manier te stimuleren.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

De opleiding Leergang Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs leidt tot een brede bevoegdheid waardoor je bevoegd bent om gymles te geven aan alle groepen in het basisonderwijs.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Onderzoekend en ontwerpend leren

Bij het onderzoekend en ontwerpend leren neem je het leerdoel als uitgangspunt. Hieraan verbind je de lesstof, waardoor je het onderwijs in een betekenisvolle context plaatst. Ook geef je de leerling meer zelf de regie over zijn leerproces en dat vraagt om een andere manier van begeleiden. Wil jij deze nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen verder stimuleren? Dan is deze module geschikt voor jou!

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Directeur van buiten

Heb jij managementervaring in een sector buiten het onderwijs en ambieer jij een overstap als leidinggevende naar het onderwijs? Misschien is het vak van schoolleider dan voor jou weggelegd. Als schoolleider werk je in een dynamische omgeving en kun je écht het verschil maken. Lijkt het je wat om aan de slag te gaan met zaken als leidinggeven aan (onderwijs)professionals, het richting geven aan de organisatie door de ontwikkeling van missie, visie, strategie en beleid en daarnaast ook vanuit strategisch beleid acteren en interveniëren in het politieke speelveld? Dan is deze opleiding de juiste keuze voor jou. Jouw leerroute wordt middels een uitgebreide intake in afstemming met de opleidingsmanager van Avans+ vastgesteld.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Manager kinderopvang (verdieping)

In de opleiding Manager kinderopvang (verdieping) ontwikkel je een sterke eigen visie op maatschappelijke ontwikkelingen die je verbindt met de visie van de organisatie. Je bent in staat om vanuit strategisch perspectief richting te geven aan de organisatie en hebt daarbij het lef om waar kan buiten de lijnen te kleuren. Je werkt aan een lerende organisatie, hebt financieel inzicht, bent klantgericht en gaat strategische allianties aan met ketenpartners om jullie missie te bereiken.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Leidinggevende integraal kindcentrum

Opvang en onderwijs bevinden zich meer en meer in een netwerk. Intensief samenwerken kan leiden tot integratie van organisaties. Steeds vaker is te zien dat onderwijs en opvang geïntegreerd zijn binnen een integraal kindcentrum (IKC). Dit levert nieuwe uitdagingen maar vooral ook kansen op. Dat maakt dat IKC-ontwikkeling vraagt om integraal leiderschap, ondernemerschap en krachtig verandermanagement. Ben jij een leidinggevende professional in opvang of onderwijs en wil jij integraal aan de slag met het verkennen, ontwikkelen en/of verbeteren van jouw IKC (in wording)? Dan is deze opleiding leidinggevende IKC iets voor jou!

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Manager Kinderopvang (basis)

Als manager kinderopvang heb jij een belangrijke taak en verantwoordelijkheid om de organisatie draaiende te houden en daarmee kinderen een fijne plek te geven om zich te ontwikkelen. Je bent in staat om snel te schakelen en tegelijkertijd oog te hebben voor de lange termijn. Je ondersteunt pedagogisch medewerkers optimaal in hun werk, borgt de kwaliteit, past risicomanagement toe en bouwt aan de interne organisatie.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Schoolleider vakbekwaam

Binnen de opleiding Vakbekwaam schoolleider vormen de actuele beroepsstandaarden van het po en vo het uitgangspunt. Als schoolleider geef je integraal leiding aan de organisatie en word je geconfronteerd met complexe vraagstukken die verband houden met visie gestuurd werken, de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkeling van medewerkers, ondernemerschap, verantwoording en samenwerkingspartners.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Master Leiderschap in Onderwijs

Binnen de opleiding leiderschap onderwijs pak je relevante onderwerpen beet zoals politieke invloeden, samenwerking, positionering, netwerken, innovatie en exploitatie. Je leert vraagstukken door een bedrijfsmatige en onderwijskundige bril te bekijken. Tegelijkertijd werk je aan je leiderschapskwaliteiten om de interne organisatie mee te nemen in deze ondernemende en naar buiten gerichte houding.

Naar opleidingspagina
Download Brochure

Schoolleider basisbekwaam (verkort)

Deze opleiding richt zich op het ontwikkelen van een visie op onderwijs en leiderschap. Jouw persoonlijke leiderschap en de leiderschapspraktijken op school staan centraal. Tijdens de opleiding verwerf je nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten die jou handvatten geven om vanuit ontluikend leiderschap invulling te geven aan visie gestuurd werken. Daarnaast komt ook het inrichten van de onderwijsorganisatie en het leidinggeven aan individuele leraren, docenten en teams aan bod.

Naar opleidingspagina
Download Brochure